Destinations

In 2019 Arka started to export its own products and just like in Poland these innovative solutions
have aroused great interest among professional customers.
We export them to Belarus, Estonia, the Netherlands, Germany, France, Macedonia, Moldova and Lithuania.
W roku 2019 Arka rozpoczęła sprzedaż eksportową.
Podobnie jak w Polsce, innowacyjne produkty wzbudziły zainteresowanie wśród profesjonalnych odbiorców.
Sprzedajemy je do klientów na Białorusi, w Estonii, Holandii, Niemczech, Francji, Macedonii, Mołdawii i na Litwie.