Formularz zgłoszenia odbioru nagród promocji „Nagrody za cale”