10-Zawory grzejnikowe do rur CU


Zawory grzejnikowe do rur miedzianych (Cu) to zawory odcinające montowane przy grzejnikach. Pełnią one funkcję zaworów zasilających i wyposażone są w pokrętło, które umożliwia regulację przepływu czynnika grzewczego instalacji do grzejnika lub jego całkowite odcięcie. Zawory grzejnikowe marki Calido produkowane są zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.

Sortowanie

Zawór grzejnikowy do rur CU Seria Eskimos
Zawór grzejnikowy do rur CU Seria Eskimos

Zawór grzejnikowy do rur CU 15mm, zasilający, prosty, nikiel. Możliwość wymiany o-ringów bez opróżniania instalacji z wody.     Calido

Zawór grzejnikowy do rur CU Seria Eskimos
Zawór grzejnikowy do rur CU Seria Eskimos

Zawór grzejnikowy do rur CU 15mm, powrotny, prosty, nikiel. Możliwość wymiany o-ringów bez opróżniania instalacji z wody.     Calido

Zawór grzejnikowy do rur CU Seria Eskimos
Zawór grzejnikowy do rur CU Seria Eskimos

Zawór grzejnikowy do rur CU 15mm, zasilający, kątowy, nikiel. Możliwość wymiany o-ringów bez opróżniania instalacji z wody.     Calido

Zawór grzejnikowy do rur CU Seria Eskimos
Zawór grzejnikowy do rur CU Seria Eskimos

Zawór grzejnikowy do rur CU 15mm, powrotny, kątowy,nikiel. Możliwość wymiany o-ringów bez opróżniania instalacji z wody.     Calido


Budowa zaworów grzejnikowych

Korpus zaworu grzejnikowego serii ESKIMOS wykonany jest z mosiądzu o oznaczeniu CW617N. Materiał ten wykorzystywany jest na części kute o skomplikowanych kształtach, stosowane głównie jako elementy armatury przemysłowej i instalacyjnej. Powierzchnia zewnętrzna korpusu została pokryta warstwą niklową, która zabezpiecza wyrób przed utlenianiem i powstawaniem korozji.

Trzpień, który odpowiada za regulację stopnia przepływu czynnika grzewczego w zaworze wyposażony jest w o-ringi uszczelniające zapewniające szczelność podczas pracy. O-ringi te podlegają okresowej wymianie, której może dokonać praktycznie każda osoba. Prosta budowa zaworu umożliwia wymianę uszczelnień bez konieczności opróżniania instalacji z wody. Cały proces przebiega analogicznie jak w przypadku zaworów grzejnikowych do rur PE.

Zawory grzejnikowe do rur Cu mają dwa przyłącza: do instalacji i do grzejnika. Przyłącze do instalacji stanowi nakrętka złącza Cu wraz z pierścieniem zaciskowym, natomiast przyłącze do grzejnika to nypel półśrubunku i nakrętka. Tak jak w przypadku korpusu, elementy przyłączeniowe są pokryte warstwą niklową, która pełni funkcję antykorozyjną.

Zawory zasilające wyposażone są w specjalne pokrętło, które umożliwia regulację natężenia ciepła przepływającego do grzejnika. Pokrętło wykonane jest z polerowanego tworzywa ABS, co zapewnia estetykę wykonania i sprawia, że zawór idealnie wpasowuje się we wnętrze pomieszczenia. Pokrętło nowego zaworu zabezpieczone jest dodatkowo folią termokurczliwą, która chroni je przed uszkodzeniami oraz zabrudzeniami, zanim budynek zostanie oddany do eksploatacji.

Parametry pracy zaworu

Zawory grzejnikowe do rur miedzianych charakteryzują się wysokimi parametrami pracy podczas użytkowania. Produkty te są przystosowane do transportu czynnika grzewczego o temperaturze maksymalnej 95°C i ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 16 bar. Konstrukcja zaworów pozwoliła na osiągnięcie również wysokich współczynników przepływu cieczy (Kv), które wynoszą:

● Kv = 2,4 m3/h dla zaworów o konstrukcji prostej;

● Kv = 2,8 m3/h dla zaworów o konstrukcji kątowej.

Wysokie współczynniki Kv mają korzystny wpływ na mniejsze zużycie energii przez pompy obiegowe.