Informacje ogólne

ARKA Sp. z o.o. realizując politykę wysokiej jakości oferowanych produktów i obsługi klienta, prowadzi na terenie Polski „Serwis 48h w domu klienta”. Oznacza to, że po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, reakcja naszych Serwisantów następuje w ciągu 2 dni roboczych.
„Serwisem 48h” objęte są tylko baterie marki Duro i pompy marki Circula.
Do opakowań baterii Duro dołączone są karty gwarancyjne zawierające szczegółowe warunki gwarancji.
Natomiast kartę gwarancyjną dla pomp marki Circula można pobrać klikając logo poniżej.
Firma ARKA Sp. z o.o. posiada sieć serwisową na terenie całej Polski, która realizuje naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne (naprawy pogwarancyjne są płatne).
Kontakt do Serwisu:
tel. 889 808 808
fax. (94) 346 27 68
e-mail: serwis@arka-instalacje.pl

Pobierz zgłoszenie reklamacyjne

pdfIcon

Zgłoszenie reklamacyjne należy dostarczyć w formie wypełnionego formularza (do pobrania powyżej) w wybrany dowolnie sposób:
– e-mail: serwis@arka-instalacje.pl
– fax: (94) 346 27 68
– listownie na adres firmy: ARKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów, z dopiskiem „SERWIS”
– mogą je Państwo również przekazywać za pośrednictwem punktu sprzedaży detalicznej lub hurtowej gdzie reklamowany produkt został zakupiony.