Jak wybrać odpowiednią armaturę odcinającą do instalacji sanitarnych?

Właściwie dopasowana armatura odcinająca do systemu hydraulicznego odgrywa bardzo ważną rolę w całej instalacji. Dzięki niej możliwe jest bowiem całkowite bądź częściowe zablokowanie przepływu medium w układzie. Dodatkowo wchodzące w skład takiej armatury elementy umożliwiają sprawne kontrolowanie obiegu wody w instalacji oraz jej przekierowanie w inną stronę. Warto dowiedzieć się, jakie są typy zaworów do układów hydraulicznych oraz jak dobrać odpowiedni zawór odcinający.

Co zalicza się do armatury odcinającej?

Armatura odcinająca do instalacji hydraulicznej składa się z różnych elementów. Największą popularnością wśród użytkowników tego typu rozwiązań cieszą się różnego rodzaju:

  •  Zawór kulowy

CALIDO S30 to seria zaworów kulowych przeznaczonych do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania (woda w instalacjach grzewczych musi spełniać wymagania normy PN-C-04607:1993), instalacjach dystrybucji wody pitnej, systemach pneumatycznych i olejowych (systemy te muszą być wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować uszkodzenie zaworów) oraz instalacjach chłodniczych. Zawory serii S30 spełniają aktualne wymagania Państwowego Zakładu Higieny jakie musi spełniać armatura przeznaczona do montażu w instalacjach wody użytkowej – elementy mosiężne, mające kontakt z wodą nie są pokryte warstwą niklu.

  • Zawór grzybkowy

Zawory grzybkowe, żeliwne marki „cluro” służą do sterowania (zamykania, otwierania, płynnej regulacji) przepływem strumienia wody, co pozwala na jej oszczędne użytkowanie.

Zawory charakteryzują się:

– ocynkowanymi korpusami,

– dodatkowymi wzmocnieniami wejść gwintów,

– pokrętłami wykonanymi z materiału odpornego na pękanie,

– wymiennymi mosiężnymi głowicami, które ułatwiają serwisowanie zaworów.

Typy zaworów do układów hydraulicznych

Wyróżnia się różne typy zaworów do układów hydraulicznych. Do najpopularniejszych z nich można zaliczyć:

Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje zaworów?

Zawory grzybkowe umożliwiają przepływ wody w jednym kierunku dzięki zamykającemu się grzybkowi rozwiązanie to sprawia ,że znajdują one powszechne zastosowanie w instalacjach wodociągowych. Zawory te cechują się prostą budową, niską awaryjnością co sprawia , że są odporne na twardą wodę. Dodatkowo zawory grzybkowe można mocować w różnych pozycjach.

Zawory kulowe posiadają w budowie metalową lub plastikową kulę, która jest elementem zamykającym obieg wody. Zawory te zapewniają swobodny przepływ cieczy w jednym kierunku. Wykorzystuje się je powszechnie w instalacjach centralnego ogrzewania na każdy rodzaj paliwa.

Czym kierować się przy zakupie armatury odcinającej?

Wbrew pozorom właściwy wybór armatury odcinającej to niełatwe zadanie. Przy jego realizacji trzeba bowiem zwrócić uwagę na szereg czynników. Do najistotniejszych z nich można zaliczyć:

  • wielkość zaworu oraz temperaturę i ciśnienie przepływu cieczy w instalacji;
  • odpowiednie dopasowanie elementu do średnicy rurociągu;
  • sposób działania zaworu

Jakie są inne kryteria wyboru zaworów odcinających? Warto mieć świadomość, że na sprawność działania tych komponentów wpływa też materiał ich wykonania. Do produkcji większości dostępnych na rynku modeli wykorzystuje się stal zwykłą lub nierdzewną, mosiądz, a także polipropylen. Dobierając armaturę odcinającą, trzeba zwrócić uwagę na to, aby była ona zrobiona z tworzywa świetnie sprawdzającego się w danym środowisku pracy.