Projekty Unii Europejskiej

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020

W 2021 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz pozyskanie specjalistycznego sprzętu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. Łączny koszt inwestycji szacuje się na kwotę 11 mln zł. Hala zostanie wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia, które umożliwią nam produkcję grup pompowych oraz rozdzielaczy. ​Planowo na hali znajdą się m.in.: laser, prasa krawędziowa, malarnia proszkowa,  przecinarka taśmowa, tokarka, wiertarka do wiercenia termicznego, prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem do formowania rur, stanowisko spawalnicze, znakowarka laserowa.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich „2007-2013”

W 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę hali magazynowo-handlowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich „2007-2013”.