Projekty Unii Europejskiej

ARKA sp. z o.o. realizuje projekt: Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy „Arka sp. z o.o.” z Sianowa poprzez przygotowanie do produkcji na rynki światowe nowych produktów – układów pompowych – będących wynikami własnych i zleconych prac badawczo – rozwojowych i wykorzystujących opatentowane przez firmę elementy.

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności i innowacyjności wnioskodawcy poprzez
wykorzystanie wyników własnych prac B+R, zleconych prac B+R  oraz patentów i zastrzeżonych wzorów przemysłowych.
Planowane efekty: Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 5 szt. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1 szt.
Wartość projektu: 10 933 470,00 zł brutto.
Wkład Funduszy Europejskich: 4 000 000,00 zł.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020

W 2021 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz pozyskanie specjalistycznego sprzętu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. Łączny koszt inwestycji szacuje się na kwotę 11 mln zł. Hala zostanie wyposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia, które umożliwią nam produkcję grup pompowych oraz rozdzielaczy. ​Planowo na hali znajdą się m.in.: laser, prasa krawędziowa, malarnia proszkowa,  przecinarka taśmowa, tokarka, wiertarka do wiercenia termicznego, prasa hydrauliczna z oprzyrządowaniem do formowania rur, stanowisko spawalnicze, znakowarka laserowa.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich „2007-2013”

W 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę hali magazynowo-handlowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich „2007-2013”.