Zawory bezpieczeństwa


Zawory bezpieczeństwa to urządzenia służące do ochrony instalacji i urządzeń przed gwałtownym wzrostem ciśnienia. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy instalacji poprzez kontrolowanie ciśnienia wewnątrz niej i rozładowywanie nadmiaru ciśnienia w momencie, gdy przekracza ono bezpieczny poziom. Zawory bezpieczeństwa są ważne ze względu na swoją rolę w zapobieganiu awariom, uszkodzeniom i wypadkom.

Sortowanie

Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 8 bar
Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 8 bar

  Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 8 bar. ICMA/Calido

Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 6 bar
Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 6 bar

  Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 6 bar. ICMA/Calido

Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 3 bary
Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 3 bary

  Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 3 bary. ICMA/Calido

Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 2,5 bar
Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 2,5 bar

  Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 2,5 bara. ICMA/Calido

Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 1,5 bar
Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 1,5 bar

  Zawór bezpieczeństwa GW/GW, nastawa 1,5 bara. ICMA/Calido

Zawór bezpieczeństwa GW/GZ, nastawa 2 bar
Zawór bezpieczeństwa GW/GZ, nastawa 2 bar

  Zawór bezpieczeństwa GW/GZ, nastawa 2 bary.     ICMA/Calido

Zawór GW/GZ z zaworem zwrotnym do boilera, nastawa 8,5
Zawór GW/GZ z zaworem zwrotnym do boilera, nastawa 8,5

  Zawór GW/GZ z zaworem zwrotnym do boilera, nastawa 8,5 bar. ICMA/Calido


Główną funkcją zaworów bezpieczeństwa jest utrzymywanie ciśnienia wewnątrz instalacji na bezpiecznym poziomie. W przypadku, gdy ciśnienie wzrasta powyżej tego poziomu, zawory bezpieczeństwa natychmiast reagują i rozładowują nadmiar ciśnienia, co zapobiega uszkodzeniom i awariom. Dzięki temu instalacja pozostaje w pełni funkcjonalna i bezpieczna dla użytkowników.

Zawory bezpieczeństwa są szczególnie ważne w branżach, takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, gazowy i energetyczny, gdzie ciśnienie w instalacjach może być bardzo wysokie i może stanowić poważne zagrożenie dla pracowników i środowiska naturalnego. W tych branżach zawory bezpieczeństwa są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy instalacji.

Zawory bezpieczeństwa Icma

Zawory bezpieczeństwa Icma są niezwykle ważnymi elementami w wielu branżach, w tym w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetycznym, a także w produkcji żywności i napojów. Ich głównym zadaniem jest ochrona urządzeń i instalacji przed niebezpiecznymi wahaniami ciśnienia, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i efektywnej pracy całego systemu.

Zawory bezpieczeństwa Icma zapobiegają awariom i wypadkom, chroniąc pracowników, środowisko oraz mienie przed uszkodzeniem. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu ciśnienia, zawór bezpieczeństwa automatycznie otwiera się i wypuszcza nadmiar gazów lub cieczy, co zmniejsza ryzyko wybuchu lub przecieku, a tym samym uszkodzenia instalacji.

Oferujemy również zawory różnicowe.