Filtry gazowe


Wewnętrzna instalacja gazowa to jeden z najbardziej newralgicznych układów, z jakimi mamy do czynienia w każdym budynku mieszkalnym lub użytkowym. Prawidłowe działanie tej instalacji jest niezwykle istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Aby wewnętrzna instalacja gazowa pracowała bez zakłóceń, musi być wolna od wszelkich zanieczyszczeń, które transportowane są wraz z przesyłanym gazem do odbiorników końcowych w mieszkaniach i budynkach. Zanieczyszczenia te mogą bowiem spowodować spadek wydajności układu i wywołać szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu całej instalacji.

Sortowanie

Filtr gazowy prosty
Filtr gazowy prosty

Filtr gazowy prosty z wymiennym wkładem Calido Gaz


Za usuwanie zanieczyszczeń odpowiadają specjalne filtry do gazu, które powinny być założone w każdej wewnętrznej instalacji gazowej. Elementy te odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania instalacji i dbają o zachowanie wydajności przepływu gazu na odpowiednim poziomie.Filtry oferowane przez ARKA przystosowane są do montażu w wewnętrznych instalacjach gazowych i mogą pracować z gazami grupy I, II oraz III.

Budowa filtra do gazu

Filtr do gazu stanowi podstawowy element armatury wewnętrznej instalacji gazowej. Swoim wyglądem przypomina niewielką kształtkę instalacyjną i wykonany jest z mosiądzu stosowanego do produkcji elementów złącznych różnego typu. Wewnątrz korpusu umieszczony jest specjalny filtr siatkowy wykonany z aluminium, którego zadaniem jest zatrzymywanie zanieczyszczeń przedostających się do wnętrza instalacji wraz z przepływającym gazem.

Filtr gazowy powinien być regularnie czyszczony, gdyż osadzające się na nim zanieczyszczenia mogą
po upływie czasu zmniejszyć wydajność pracy całego układu. Należy pamiętać, iż jakakolwiek ingerencja (przeróbka) w układ instalacji gazowej powinna być realizowana wyłącznie przez osoby uprawnione, mające odpowiednie kwalifikacje oraz po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń. Czyszczenie aluminiowego filtra należy przeprowadzać zawsze przy zamkniętym dopływie gazu do instalacji gazowej i z dala od wszelkich materiałów łatwopalnych.

Przystępując do czyszczenia, należy odkręcić korek znajdujący się na górze filtra gazowego (przy użyciu odpowiedniego klucza), wyjąć aluminiowy wkład i wyczyścić filtr z osadów oraz zanieczyszczeń.
Po wyczyszczeniu wkładu należy ponownie umieścić go w korpusie filtra gazowego, sprawdzić stan uszczelki (o-ringu) i zakręcić korek. Regularne czyszczenie wkładu filtra pozwoli na wydajną pracę instalacji przez długi czas. Filtry do gazu Calido montowane są w wewnętrznej instalacji gazowej
za pośrednictwem połączeń gwintowanych wewnętrznie. Przyłącza te występują w rozmiarach:

1/2", 3/4", 1" oraz 1 1/4".