Zawory zwrotne


Zawór zwrotny jest to ważny element wchodzący w skład armatury instalacyjnej, który umożliwia przepływ określonego medium tylko w jednym kierunku. Brak obecności tego zaworu mógłby spowodować cofanie się medium w układzie i zakłócić prawidłową pracę całej instalacji. Zawór montowany jest najczęściej w instalacjach hydraulicznych oraz grzewczych, ale może stanowić również element innych zaworów np. zaworu kulowego do kotła gazowego. Zawory zwrotne Sobime mają atest higieniczny nadawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i mogą być wykorzystywane w instalacjach przeznaczonych do dystrybucji wody pitnej.

Sortowanie

Zawór zwrotny GZ/GZ
Zawór zwrotny GZ/GZ

Zawór zwrotny GZ/GZ. Sobime


 

Budowa i działanie zaworu zwrotnego

Najczęściej stosowanym rodzajem zaworu zwrotnego jest zawór grzybkowy. Jego elementem zamykającym jest specjalny grzybek wspomagany sprężyną. Otwieranie i zamykanie zaworu zwrotnego odbywa się w sposób samoczynny (na podstawie różnicy ciśnień), co oznacza, że do prawidłowego działania zaworu nie jest wymagane sterowanie przez żaden system zewnętrzny, ani przez człowieka. W momencie braku ciśnienia w układzie lub próbie wystąpienia przepływu wstecznego, sprężyna dociska grzybek do gniazda znajdującego się wewnątrz korpusu i zawór blokuje cofanie się medium.

Korpus zaworu zwrotnego wykonany jest z mosiądzu, który charakteryzuje się odpornością na działanie wysokiej temperatury. W instalacjach przeznaczonych do wody ciepłej montowane są zawory zwrotne wyposażone w grzybek wykonany z tego samego materiału, natomiast w instalacjach przeznaczonych do wody zimnej – grzybek wyposażony jest w gumową uszczelkę.

Zawór zwrotny montowany jest w instalacji za pomocą śrubunków gwintowanych zewnętrznie. Podczas montażu zaworu zwrotnego należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek przepływu medium w instalacji ciśnieniowej. Nieprawidłowy montaż zaworu może doprowadzić do problemów związanych z przegrzewaniem lub niedogrzewaniem pomieszczeń, zwiększonym zużyciem pomp obiegowych oraz trudnościami z regulacją instalacji. Prawidłowy montaż elementu wskazuje strzałka umieszczona na korpusie zaworu.

Parametry pracy

Zawory zwrotne oferowane przez ARKA występują w trzech rozmiarach: 1/2″, 3/4″ oraz 1″. Zawory o wielkościach 1/2″ i 3/4″ przystosowane są do pracy w instalacjach o temperaturze maksymalnej 90°C i ciśnieniu roboczym 25 bar, natomiast zawory o wielkości 1″ mogą pracować w instalacjach o takiej samej temperaturze maksymalnej, ale mniejszym ciśnieniu – równym 16 bar.