06. Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego


Popularność instalacji ogrzewania podłogowego (płaszczyznowego) rośnie z roku na rok. Niegdyś, układy te były montowane jedynie w nowoczesnych domach, jednak korzyści związane z ich eksploatacją sprawiły, że coraz większa liczba osób zaczęła marzyć o podłogówce. Aktualnie ogrzewanie podłogowe skutecznie wypycha z rynku tradycyjne grzejniki ścienne, natomiast istnieją również tacy, którzy decydują się na zastosowanie obu tych rozwiązań. Producenci nieustannie prześcigają się w tworzeniu nowszych i bardziej wydajnych instalacji ogrzewania podłogowego, które sprawiają, że komfort ich użytkowania jest na jeszcze wyższym poziomie.

Sortowanie

Rozdzielacz do instalacji O.P.
Rozdzielacz do instalacji O.P.

Rozdzielacz do instalacji O.P. Duro System

Rozdzielacz do O.P.
Rozdzielacz do O.P.

Rozdzielacz do O.P.   Duro System

Rozdzielacz do O.P.
Rozdzielacz do O.P.

Rozdzielacz do O.P.   Duro System


Aby instalacja ogrzewania mogła skutecznie funkcjonować, musi być wyposażona w tzw. rozdzielacz. Rozdzielacz jest to swego rodzaju „centrum” ogrzewania podłogowego, które odpowiada za rozdział czynnika grzewczego oraz sterowanie i regulację poszczególnymi pętlami podłogówki. Prawidłowa praca tego układu umożliwia równomierne rozmieszczenie ciepła w pomieszczeniach budynku i pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem. Na rynku dostępne są również rozdzielacze do instalacji ogrzewania hybrydowego, czyli takiego, które składa się z ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego.

Rozdzielacze do podłogówki – budowa

Tradycyjny rozdzielacz instalacji ogrzewania zbudowany jest z dwóch belek: kolektora zasilającego (górnego) oraz kolektora powrotnego (dolnego). Oba kolektory montowane są na dedykowanym uchwycie, który ma specjalne wkładki z gumy NBR, tłumiące drgania podczas pracy instalacji. Kolektory wykonane są w formie kształtowników profilowanych, a ich materiałem konstrukcyjnym jest mosiądz lub stal nierdzewna. Oba materiały charakteryzują się długą trwałością użytkowania.

Każda sekcja (pętla) na kolektorze zasilającym wyposażona jest w specjalny przepływomierz, który umożliwia regulację przepływu czynnika roboczego do danej pętli ogrzewania. Ilość dostarczanego ciepła zależy od długości danej pętli i powinna być tak dobrana, aby umożliwić optymalne ogrzewanie każdego pomieszczenia. Przepływ dla pętli krótkiej powinien być zatem mniejszy niż przepływ dla pętli długiej. Stosowane przepływomierze charakteryzują się możliwością regulacji wydajności przepływu od 0 do 5 l/min. Po wyregulowaniu przepływu dla danej sekcji ogrzewania, możliwe jest zastosowanie blokady nastawy, która umożliwi późniejszy powrót do danego ustawienia np. po całkowitym wyłączeniu danej sekcji.

Na kolektorze powrotnym rozdzielacza zamontowano zawory regulacyjne z wkładką termostatyczną, które przystosowane są do współpracy z elektrycznymi siłownikami sterującymi i umożliwiają niezależne kontrolowanie każdej pętli grzewczej z osobna. Zawory te mają przyłącza M30x1.5. Dodatkowo belka dolna wyposażona jest w odpowietrznik, który umożliwia usunięcie nadmiaru powietrza z całej instalacji grzewczej. Zapowietrzona instalacja nie będzie pracowała prawidłowo, z uwagi na powietrze blokujące przepływ czynnika roboczego.

Wybór odpowiedniego rozdzielacza

Projektując instalację ogrzewania podłogowego, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które będą decydowały o rodzaju zastosowanych komponentów do budowy instalacji. Zbudowanie wydajnego układu ogrzewania powinno być poprzedzone obliczeniami dotyczącymi m.in. zapotrzebowania energetycznego budynku oraz jego izolacji cieplnej. Zadanie to najlepiej zlecić odpowiedniemu projektantowi, który wykona niezbędne kalkulacje i na tej podstawie pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania.

Decydując się montaż instalacji ogrzewania podłogowego, należy wybrać odpowiedni rodzaj rozdzielacza, który będzie odpowiadał za sterowanie ogrzewaniem w poszczególnych pomieszczeniach budynku. Rodzaj zastosowanego rozdzielacza zależy od rodzaju danego ogrzewania (podłogowego, grzejnikowego lub hybrydowego), natomiast jego wielkość będzie determinowała ilość możliwych do podłączenia pętli instalacji.

Na rynku można znaleźć kompletne zestawy rozdzielaczy, które wyposażone są w niezbędny osprzęt potrzebny do prawidłowego działania układu lub tzw. rozdzielacze „gołe”, które wymagają samodzielnego doboru poszczególnych komponentów osprzętu. Warto pamiętać, że kupując kompletny zestaw fabryczny, ryzyko nieszczelności układu jest znikome. Decydując się na samodzielny montaż poszczególnych podzespołów, trzeba pamiętać o precyzyjnym wykonaniu poszczególnych połączeń, gdyż ich nieprawidłowe wykonanie może skutkować spadkiem wydajności pracy instalacji lub jej późniejszej awarii. Rozdzielacze Duro Kolektory rozdzielaczy marki Duro wykonane są ze szczotkowanej stali nierdzewnej 1.4301 (304) i rozmieszczone między sobą w odległości 210 mm. Ze względu na rodzaj zastosowanych materiałów, przeznaczone są do instalacji grzewczych, w których czynnikiem roboczym jest woda nieagresywna lub glikol o stężeniu do 50%. Rozdzielacze oferowane przez ARKA przystosowane są do pracy w instalacjach o temperaturze maksymalnej 70°C i ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 6 bar. Wszystkie wyroby zostały poddane próbom szczelności.