02. Rury wielowarstwowe


Rury wielowarstwowe stają się doskonałą alternatywą dla rur wykonanych z materiałów tradycyjnych, np. miedzi lub stali. Jak sama nazwa wskazuje, ich cechą charakterystyczną jest wielowarstwowa budowa, która składa się przynajmniej z trzech warstw. Warstwę wewnętrzną oraz zewnętrzną rury (warstwy skrajne) stanowi zwykle ten sam materiał – polietylen (tworzywo sztuczne). Warstwa środkowa to materiał innego rodzaju, najczęściej folia metalowa. Poszczególne warstwy łączone są ze sobą za pomocą warstwy wiążącej, którą stanowi specjalny klej.

Sortowanie

Rura PE-RT/EVOH/PE-RT
Rura PE-RT/EVOH/PE-RT

Rura PERT/EVOH/PERT w kręgu. Duro System  

Rura PE-RT/AL/PE-RT w izolacji moletowanej
Rura PE-RT/AL/PE-RT w izolacji moletowanej

Rura PE-RT/AL/PE-RT w izolacji w kręgu Duro System

Rura PERT/AL/PERT w kręgu
Rura PERT/AL/PERT w kręgu

Rura PERT/AL/PERT w kręgu. Duro System

Rura PEX/AL/PEX w kręgu
Rura PEX/AL/PEX w kręgu

Rura PEX/AL/PEX w kręgu. Duro System

Rura PE-Xb/AL/PE-Xb w izolacji
Rura PE-Xb/AL/PE-Xb w izolacji

Rura PE-Xb/AL/PE-Xb w izolacji w kręgu   Duro System


Zaletą stosowania rur wielowarstwowych jest mniejsza liczba połączeń, jakie trzeba zastosować podczas tworzenia instalacji o dużych rozmiarach, np. instalacji ogrzewania podłogowego. Rury te dostarczane są w kręgach (zwojach) o długości nawet kilkuset metrów, dzięki czemu mogą być układane w formie długich odcinków. Zwijanie rur wielowarstwowych możliwe jest dzięki ich elastyczności, co ma również istotne znaczenie podczas tworzenia instalacji w budynku. Niektóre materiały charakteryzują się dodatkowo tzw. pamięcią kształtu.

Rury wielowarstwowe są chętnie wykorzystywane w instalacjach wodnych, zarówno pionowych, jak i poziomych. Dzięki obecności tworzywa sztucznego w warstwie wewnętrznej nie ulegają korozji i są odporne na zanieczyszczenia osadzające się na ściankach rury.

Rodzaje rur wielowarstwowych

Rura PE-RT-EVOH-PE-RT

Rura wielowarstwowa, wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT typ I) oraz warstwy środkowej EVOH, która ma właściwości antydyfuzyjne i zapobiega przenikaniu cząsteczek tlenu z powietrza do wnętrza instalacji wodnej. Rura EVOH przeznaczona jest do montażu w instalacjach ogrzewania podłogowego. Dostarczana jest w formie kręgów.

Rura PE-RT-AL-PE-RT

Rura wielowarstwowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT typ I) oraz warstwy środkowej Al (aluminium) spawanej doczołowo. Rura PERT ma atest higieniczny nadawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i przeznaczona jest do montażu w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz systemach ogrzewania grzejnikowego i podłogowego. Dostarczana jest w formie kręgów, z izolacją lub bez.

Rura PEX-AL-PEX

Rura wielowarstwowa wykonana z polietylenu sieciowanego PE-Xb oraz warstwy środkowej Al (aluminium) spawanej doczołowo. Sieciowanie polietylenu pozwala na tworzenie wiązań poprzecznych pomiędzy długimi wiązaniami polietylenu, które powodują zwiększenie właściwości wytrzymałościowych tworzywa sztucznego. Posiada atest higieniczny nadawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i przeznaczona jest do montażu w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz systemach ogrzewania grzejnikowego i podłogowego. Dostarczana jest w formie kręgów, z dodatkową izolacją piankową lub bez.

Wybór odpowiedniej rury wielowarstwowej powinien być podyktowany wymaganiami co do właściwości użytkowych rury oraz jej zastosowania.