3.2 Grupy pompowe ze sprzęgło-rozdzielaczem i obudową


Grupy pompowe ze sprzęgło- rozdzielaczem to moduły, których zadaniem jest wymuszenie obiegu czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego oraz jego rozdział na poszczególne sekcje instalacji. Stosowanie tego układu ma na celu zapewnienie optymalnego przepływu i temperatury w każdej pętli grzewczej.

Sortowanie

DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje
DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje

Grupa pompowa 3 sekcje: 1 sekcja- z zaworem termostatycznym mieszającym z pompą Cirula; 2 sekcja- z zaworem mieszającym 3- drogowym VRG 132, siłownikiem NR230-924 z pompą Cirula; 3 sekcja- z zaworem mieszającym 3- drogowym VRG 132, siłownikiem [...]

DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje
DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje

Grupa pompowa 3 sekcje: 1 sekcja- z zaworem termostatycznym mieszającym z pompą Cirula; 2 sekcja- z zaworem termostatycznym mieszającym z pompą Cirula; 3 sekcja- z zaworem mieszającym 3- drogowym VRG 132, siłownikiem NR230-924 z pompą Cirula [...]

DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje
DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje

Grupa pompowa 3 sekcje: 1 sekcja- z zaworem termostatycznym mieszającym z pompą Circula; 2 sekcja- z zaworem termostatycznym mieszającym z pompą Circula; 3 sekcja- z zaworem termostatycznym mieszającym z pompą Circula Duro System

DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje
DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje

Grupa pompowa 3 sekcje: 1 sekcja- bezpośrednia z pompą Circula; 2 sekcja- z zaworem termostatycznym mieszającym z pompą Circula; 3 sekcja- z zaworem termostatycznym mieszającym z pompą Circula Duro System

DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje
DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje

Grupa pompowa 3 sekcje: 1 sekcja- bezośrednia z pompą Circula; 2 sekcja- z zaworem mieszającym 3- drogowym VRG 132, siłownikiem NR230-924 z pompą Circula; 3 sekcja- z zaworem mieszającym 3- drogowym VRG 132, siłownikiem NR230-924 z pompą Circu [...]

DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje
DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje

Grupa pompowa 3 sekcje: 1 sekcja- bezpośrednia z pompą Circula; 2 sekcja- z zaworem termostatycznym mieszającym z pompą Circula; 3 sekcja- z zaworem mieszającym 3- drogowym VRG 132, SIŁOWNIKIEM NR230-924 z pompą Circula Duro System

DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje
DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje

Grupa pompowa 3 sekcje: 1 sekcja- bezpośrednia z pompą Circula; 2 sekcja- bezpośrednia z pompą Circula; 3 sekcja- z zaworem mieszającym 3- drogowym SVRG 132, siłownikiem NR230-924 z pompą Circula   Duro System

DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje
DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje

Grupa pompowa 3 sekcje: 1 sekcja- bezpośrednia z pompą Circula; 2 sekcja- bezpośrednia z pompą Circula; 3 sekcja- z zaworem termostatycznym mieszającym z pompą Circula     Duro System

DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje
DURO SYSTEM- Grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 3 sekcje

Grupa pompowa 3 sekcje: 1 sekcja- bezpośrednia z pompą Circula; 2 sekcja- bezpośrednia z pompą Circula; 3 sekcja- bezpośrednia z pompą Circula     Duro System

DURO SYSTEM- grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 2 sekcje
DURO SYSTEM- grupa pompowa ze sprzęgło-rozdzielaczem 2 sekcje

Grupa pompowa 2 sekcje: 1 sekcja- z zaworem mieszającym 3- drogowym VRG 132, siłownikiem NR230-924 z pompą Circula; 2 sekcja- z zaworem mieszającym 3- drogowym VRG 132, siłownikiem NR230-924 z pompą Circula     Duro System


 

Temperatura czynnika grzewczego w instalacji ogrzewania podłogowego musi być znacznie niższa niż w przypadku ogrzewania grzejnikowego. Jej wartość nie powinna przekraczać progu 40°C, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia elementów instalacji. Zapewnienie optymalnej temperatury w układach ogrzewania hybrydowego umożliwiają grupy pompowe z rozdzielaczem i dodatkowym osprzętem mieszającym, które gwarantują długą i bezawaryjną pracę instalacji.

Grupy pompowe z rozdzielaczem Duro

Konstrukcja grup pompowych z rozdzielaczem marki Duro pozwala na obsługę dwóch lub trzech sekcji grzewczych jednocześnie (w zależności od rodzaju). Układy te mogą być zasilane wodą nieagresywną lub roztworem wody z glikolem o stężeniu do 50%. Za połączenie obiegów instalacji odpowiada rozdzielacz wykonany ze stali nierdzewnej. Moduły przystosowane są do obsługi sekcji grzewczych bezpośrednich (bez podmieszania) oraz z trójdrogowym zaworem termostatycznym lub trójdrogowym zaworem mieszającym z siłownikiem elektrycznym.

Trójdrogowy zawór termostatyczny

Trójdrogowy zawór termostatyczny mieszający montowany jest w grupach pompowych, które obsługują instalację ogrzewania grzejnikowego oraz podłogowego. Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej (stałej) temperatury czynnika roboczego na wyjściu, w celu ochrony pętli ogrzewania podłogowego przed przegrzaniem. Uzyskanie odpowiedniej temperatury jest możliwe dzięki mieszaniu strumienia ciepłego i zimnego do wartości poziomu temperatury zadanej, ustawionej na pokrętle zaworu termostatycznego.

Trójdrogowy zawór mieszający

Trójdrogowy zawór mieszający z siłownikiem elektrycznym stosowany jest w sytuacji analogicznej jak w przypadku trójdrogowego zaworu termostatycznego, jednakże jego praca sterowana jest w sposób automatyczny. Mieszanie strumienia ciepłego oraz zimnego odbywa się w zaworze mieszającym obrotowym, który sterowany jest napędem elektrycznym. Osiągnięcia zadanej temperatury czynnika roboczego na wyjściu regulowane jest za pośrednictwem siłownika elektrycznego, który steruje strumieniem czynnika w zaworze mieszającym.