Ogrzewanie podłogowe – montaż krok po kroku

Ogrzewanie podłogowe to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej komfortowych metod ogrzewania pomieszczeń. Montaż tego systemu wymaga starannego i dokładnego podejścia, a w niniejszym artykule przedstawimy kluczowe aspekty, które warto wziąć pod uwagę podczas instalacji ogrzewania podłogowego w domu jednorodzinnym.  Na samym początku należy zaznaczyć, że tematyka związana z montażem ogrzewania podłogowego jest obszernie opisana w literaturze branżowej, ale nasz blog ma na celu dostarczenie zrozumiałych informacji. Niemniej jednak, nie jest to uniwersalna instrukcja montażu.

Przygotowanie podłoża

Prace rozpoczynają się od przygotowania podłoża. Podłoga powinna być dokładnie wyrównana, oczyszczona z wszelkich zabrudzeń i wilgoci oraz doskonale wysuszona. Następnie należy ułożyć folię przeciwwilgociową, zwłaszcza na parterze, oraz izolację brzegową. Najczęściej stosuje się specjalną taśmę z pianki polietylenowej, która pełni funkcję izolacyjną.

Montaż rozdzielaczy

W domu jednorodzinnym na jedną kondygnację zazwyczaj wystarczy para rozdzielaczy. Montuje się je na ścianie, starając się umiejscowić je możliwie centralnie w stosunku do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym. Specjalne szafki, umieszczone w wcześniej przygotowanych wnękach ściennych lub w szachtach technicznych, służą do ich zabudowy. Rozdzielacze trzeba połączyć ze źródłem ciepła, stosując odpowiednią armaturę zgodnie z projektem instalacji grzewczej.

Układanie rur

Kolejnym istotnym krokiem jest prawidłowe ułożenie rur wodnego ogrzewania podłogowego. Rozpocznij od zamocowania końca elastycznej rury warstwowej do rozdzielacza zasilającego, czyli belki ze stali nierdzewnej z krócicami i złączkami umożliwiającymi szczelne połączenie. To etap, na którym precyzja jest kluczowa. Rozdzielacze są zawsze w parach tzn. rozdzielacz zasilający i rozdzielacz powrotny. Za pomocą pierwszego dopływa czynnik grzewczy (woda) z kotła, a dzięki drugiemu czynnik grzewczy, który oddał wartość energetyczną, wraca do źródła ciepła. Czyli jeden koniec każdej pętli połączony jest z rozdzielaczem zasilającym, a drugi koniec tej samej pętli połączony jest z rozdzielaczem powrotnym. Liczba króćców przyłączeniowych w każdym z nich musi odpowiadać liczbie pętli zamontowanego ogrzewania podłogowego. Zaleca się oznaczenie każdej pętli opisem ułatwiającym identyfikację. Następnie rurę warstwową układa się zgodnie z dokumentacją projektową, stopniowo rozwijając ją z rolki i mocując uchwytami do podłoża w taki sposób aby nie zmieniła swojego położenia i nie wypłynęła na wierzch podczas wylewania jastrychu betonowego. Bezwzględnie każda pętla powinna być wykonana z jednego odcinka rury. Należy unikać połączeń odcinków pętli, na których potencjalnie może powstać przeciek. Pętle należy układać tak, aby pojedynczy obieg nie był dłuższy niż 120 m, ponieważ starty ciśnienia w układzie grzewczym mogą być zbyt duże. Dopuszcza się oczywiście pętle długości do 150 m jedynie w oparciu o dokumentację projektową. Branżowa literatura zaleca 2 typy ułożenia rur w postaci wężownicy meandrowej lub pętlowej. Po ułożeniu pętli w danym pomieszczeniu rurę doprowadza się do rozdzielacza powrotnego, ucina się ją i montuje do króćca za pomocą złączki. Wyżej opisany proces należy powtórzyć w każdym kolejnym pomieszczeniu, w którym będzie zamontowane ogrzewanie podłogowe.

Próba szczelności

Po zakończeniu prac hydraulicznych konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności instalacji ogrzewania podłogowego. Procedurę tę zawsze należy zakończyć sporządzeniem protokołu, który potwierdzi poprawność wykonanych prac montażowych.

Warstwa jastrychu

Podczas wylewania jastrychu betonowego, który pokryje wężownicę grzejną, unikaj zwykłego betonu, który może zawierać pęcherzyki powietrza, zwiększając opór cieplny. Zaleca się dodanie domieszki upłynniającej do przygotowanej mieszanki betonowej, zaś samą mieszankę po wylaniu solidnie zagęścić.

Wydajność energetyczna

Aby osiągnąć jak najlepszą wydajność cieplną ogrzewania podłogowego, zaleca się stosowanie warstwy użytkowej dobrze przewodzącej ciepło. Duże różnice w przemieszczaniu się wzajemnym jastrychu betonowego i nawierzchni użytkowej w wyniku pracy ogrzewania podłogowego mogą prowadzić do problemów z wytrzymałością na ścianie kleju. Montaż ogrzewania podłogowego to skomplikowany proces, który wymaga uwagi i dokładności na każdym etapie. Staranne wykonanie tych kroków jest kluczowe dla zapewnienia komfortu i efektywności systemu ogrzewania podłogowego w domu. Ogrzewanie podłogowe stanowi nowoczesne rozwiązanie, które nie tylko podnosi komfort życia. Dlatego warto zadbać o profesjonalny montaż, który gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie systemu przez wiele lat.