Znaczenie zaworów zwrotnych w instalacjach wodnych i grzewczych

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej zaworom zwrotnym, które pełnią bardzo ważną rolę w naszych systemach instalacyjnych. Ich zadanie może wydawać się proste, ale jest absolutnie fundamentalne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji, odpowiadają bowiem za regulowanie przepływu cieczy we właściwym kierunku. Warto sprawdzić, dlaczego należy stosować zawory zwrotne we wspomnianych układach.

Podział zaworów zwrotnych: różnorodność i specjalizacja

Jakie są rodzaje zaworów zwrotnych? Produkty dzieli się na kilka typów. Do najpopularniejszych z nich można zaliczyć:

 • Zawory zwrotne (np.: PIONIER), przeznaczone do montażu w instalacjach dystrybucji wody pitnej, ciepłej wody użytkowej, ogrzewania centralnego i podłogowego. Ich zadaniem jest zapobieganie przepływom zwrotnym. Unikalna konstrukcja wewnętrzna zaworu zwrotnego PIONIER umożliwiła osiągnięcie charakterystyki pełnoprzepływowej, zachowując jednocześnie kompaktową konstrukcję dla zapewnienia łatwości montażu.
 • Zawory zwrotne antyskażeniowe, służące do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym skażeniem pochodzącym z instalacji wewnętrznej. Takie niepożądane zdarzenie może wystąpić w przypadku zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej, skutkując przepływ zwrotny. Zawór zwrotny antyskażeniowy zamontowany pomiędzy siecią wodociągową, a instalacją wewnętrzną wody
  (w obiekcie) zapobiega przed zmieszaniem cieczy.

Przykłady zastosowania zaworów zwrotnych:

 • instalacje wody pitnej,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • urządzenia do mycia naczyń w obiektach komercyjnych,
 • instalacje tryskaczowe,
 • fontanny,
 • automaty serwujące gorące napoje,
 • urządzenia do mycia samochodów.

Akty prawne obligujące do stosowania zaworów zwrotnych

Zgodnie z normami PN-EN 1717 („Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych oraz ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”) i PN-EN 806-5, stosowanie zaworów zwrotnych jest nie tylko rekomendowane, ale często wymagane, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa w instalacjach.

Dlaczego zawory zwrotne są tak ważne?

Zawory zwrotne są ważnym elementem każdej instalacji, w której wykorzystuje się medium pod ciśnieniem. Stosuje się je również w systemach wodnych. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu medium roboczego tylko w jednym kierunku i blokada jego przepływu w kierunku przeciwnym. Są niezbędne przy grupach pompowych, rozdzielaczach i sprzęgło-rozdzielaczach w różno-temperaturowych instalacjach centralnego ogrzewania (grzejniki/podłogówka). Ponadto, stały przepływ medium w jedną stronę przyczynia się do zwiększenia wydajności układu i zmniejszenia zużycia energii.

Zawory zwrotne, a eksploatacja instalacji pod względem zbilansowania ekonomicznego

Należy zauważyć, że przeciwdziałanie przepływom wstecznym jest wymogiem prawnym. Narażenie na nieumyślne zanieczyszczenie instalacji wody pitnej czy grzewczej może skutkować niepożądanymi konsekwencjami. Brak zaworów zwrotnych w instalacji grzewczej będzie powodował przegrzewanie się instalacji lub niedogrzewania poszczególnych pomieszczeń i większego zużycia pomp obiegowych.

Prawidłowo działające zawory zwrotne przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka awarii i uszkodzeń, co skutkuje niższymi kosztami konserwacji oraz optymalizują pracę instalacji, w których są zastosowane. To ostatecznie prowadzi do zwiększenia żywotności każdej instalacji, w której wykorzystywana jest woda pod ciśnieniem i oszczędności finansowych.

Podsumowując, zawory zwrotne są niezwykle istotnym elementem każdej instalacji wodociągowej i grzewczej. Ich właściwy dobór i instalacja są kluczowe dla zapewnienia niezawodności i efektywności systemu. To właśnie te małe elementy odgrywają wielką rolę w codziennym funkcjonowaniu naszych instalacji.