Wszystkie System rur wielowarstwowych i złączek

Sortowanie

01. Rura PE-Xb/AL/PE-Xb
01. Rura PE-Xb/AL/PE-Xb

Rura PE-Xb/AL/PE-Xb w kręgu. Duro System

01. Złączka równoprzelotowa
01. Złączka równoprzelotowa

Złączka równoprzelotowa Duro System

01. Złączka skręcana równoprzelotowa
01. Złączka skręcana równoprzelotowa

Złączka skręcana prosta równoprzelotowa Duro System

02. Rura PE-Xb/AL/PE-Xb w izolacji
02. Rura PE-Xb/AL/PE-Xb w izolacji

Rura PE-Xb/AL/PE-Xb w izolacji w kręgu   Duro System

02. Złączka redukcyjna
02. Złączka redukcyjna

Złączka redukcyjna Duro System

02. Złączka skręcana redukcyjna
02. Złączka skręcana redukcyjna

Złączka skręcana prosta redukcyjna Duro System

03. Rura PE-RT/AL/PE-RT
03. Rura PE-RT/AL/PE-RT

Rura PE-RT/AL/PE-RT w kręgu. Duro System

03. Złączka nakrętna GW
03. Złączka nakrętna GW

Złączka nakrętna GW Duro System

03. Złączka skręcana prosta GW
03. Złączka skręcana prosta GW

Złączka skręcana prosta GW Duro System

04. Złączka skręcana prosta GZ
04. Złączka skręcana prosta GZ

Złączka skręcana prosta GZ Duro System