Polityka prywatności aplikacji eSystem

 

1. Informacje ogólne

1.1. Aplikacja eSystem została stworzona i jest dystrybuowana przez Arka Sp. z o.o. z siedzibą w Sianowie przy ul. Ogrodowej 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Numer KRS: 0000647332, REGON: 330967270, NIP: 6692224025. 

1.2. Z firmą Arka można się skontaktować poprzez e-mail: arka@arka-instalacje.pl, telefonicznie: 94 341-77-19, listownie: ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów.

1.3. Aplikacja eSystem przeznaczona jest do konfiguracji systemu sterowania ogrzewaniem podłogowym duro system (dalej: „kontroler”) poprzez połączenie urządzenia użytkownika z aplikacją eSystem.

1.4. Polityka prywatności aplikacji eSystem (dalej „Polityka”) ma na celu dostarczenie informacji o korzystaniu z danych i informacji przez aplikację eSystem z uwzględnieniem osoby korzystającej z aplikacji eSystem (dalej jako „użytkownik”) lub urządzenia, na którym została zainstalowana (dalej jako: „urządzenie użytkownika ”) oraz uprawnienia do korzystania z niezbędnych składników urządzenia użytkownika przez aplikację eSystem.

2. Zasady korzystania z danych i informacji

2.1. Aplikacja eSystem nie gromadzi ani nie wykorzystuje ŻADNYCH danych osobowych użytkownika, tj. informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Aplikacja eSystem nie rozpoznaje tożsamości użytkowników.

2.2. Jedyne informacje, które są przechowywane w aplikacji eSystem, którymi użytkownik może zarządzać zgodnie z potrzebami, to migawki konfiguracji utworzone przez użytkownika i preferencje aplikacji, te preferencje obejmują tylko:

● motyw aplikacji eSystem

● język aplikacji

● preferowaną jednostkę temperatury aplikacji

Dane te są wykorzystywane w celu skonfigurowania zachowania Aplikacji eSystem i wyglądu zgodnego z decyzją użytkownika.

3. Zasady korzystania z uprawnień do komponentów urządzenia użytkowników

3.1. Dla poprawnej funkcjonalności aplikacji eSystem konieczne jest, aby aplikacja korzystała z komponentów urządzenia użytkownika.

3.2. Przed użyciem tych komponentów aplikacja eSystem poprosi o przyznanie uprawnień do składników urządzenia użytkowników.

3.3. Aby korzystać z aplikacji eSystem musi ona mieć uprawnienia do:

3.3.1. Bluetooth, niezbędny do:

● nawiązania połączenia i komunikacji pomiędzy urządzeniem użytkownika i wybranym kontrolerem

3.3.2. Lokalizacja urządzenia użytkownika, niezbędna jest tylko do:

● znajdowania okolicznych urządzeń BLE (Bluetooth Low Energy)

(w tym, gdy aplikacja jest zamknięta lub nieużywana). Fizyczna lokalizacja urządzenia nigdy nie jest określana ani używana w żadnym celu.

3.3.3. Zapis i odczyt pamięci urządzenia (zapis pamięci zewnętrznej, odczyt pamięci zewnętrznej), niezbędne są do:

● zarządzania plikami aktualizacji oprogramowania dla kontrolera

● tworzenia i zarządzania migawkami konfiguracji

4. Postanowienia końcowe

4.1. Polityka prywatności może zostać zmieniona przez Arka Sp. z o.o.