Polityka prywatności aplikacji e-System

 

1. Informacje ogólne

1.1. Aplikacja e-System została stworzona i jest dystrybuowana przez Arka Sp. z o.o. z siedzibą w Sianowie przy ul. Ogrodowej 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Numer KRS: 0000647332, REGON: 330967270, NIP: 6692224025. 

1.2. Z firmą Arka można się skontaktować poprzez e-mail: arka@arka-instalacje.pl, telefonicznie: 94 341-77-19, listownie: ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów.

1.3. Aplikacja e-System przeznaczona jest do konfigurowania produkowanych przez PLUM sterowników HVAC (dalej jako: „Sterownik”) poprzez połączenie urządzenia Użytkownika z Aplikacją e-System.

1.4. Polityka prywatności Aplikacji e-System (dalej jako „Polityka”) ma na celu dostarczenie informacji na temat wykorzystywania danych i informacji przez Aplikację e-System z uwzględnieniem osoby korzystającej z Aplikacji e-System (dalej jako „Użytkownik”) lub urządzenia, na którym została ona zainstalowana (dalej jako „Urządzenie Użytkownika”) oraz uprawnień do korzystania z niezbędnych komponentów Urządzenia Użytkownika przez Aplikację e-System.

2. Zasady korzystania z danych i informacji

2.1. Aplikacja e-System nie gromadzi ani nie wykorzystuje ŻADNYCH danych osobowych Użytkownika, czyli informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Aplikacja e-System nie rozpoznaje tożsamości Użytkowników.

2.2. Jedyne informacje, które są przechowywane w Aplikacji e-System, którymi użytkownik może dowolnie zarządzać, to migawki konfiguracyjne utworzone przez użytkownika oraz preferencje aplikacji, przy czym preferencje te obejmują wyłącznie:

● motyw Aplikacji e-System,

język aplikacji e-System,

preferowaną przez aplikację e-System jednostkę temperatury.

Dane te są wykorzystywane w celu skonfigurowania zachowania Aplikacji e-System i jej wyglądu w taki sposób, w jaki zadecydował o tym Użytkownik.

3. Zasady korzystania z uprawnień dla Użytkowników komponentów Urządzenia

3.1. Do prawidłowego działania Aplikacji e-System niezbędne jest, aby Aplikacja e-System korzystała z komponentów Urządzenia Użytkownika.

Aplikacja korzysta z komponentów Urządzenia Użytkowników.

3.2. Przed użyciem tych komponentów Aplikacja e-System zwróci się o nadanie

uprawnień do komponentów Urządzenia Użytkownika.

3.3. Do korzystania z Aplikacji e-System niezbędne są następujące komponenty Urządzenia Użytkownika

niezbędne:

3.3.1. Bluetooth, niezbędny do:

● nawiązania połączenia i komunikacji pomiędzy Użytkownikami

urządzeniem a wybranym sterownikiem,

3.3.2. Lokalizacja Urządzenia Użytkownika, niezbędna tylko do:

● znalezienia otaczających urządzeń BLE (Bluetooth Low Energy)

(również gdy aplikacja jest zamknięta lub nie jest używana). Strona

Fizyczna lokalizacja urządzenia nie jest nigdy określana ani wykorzystywana do

jakichkolwiek celów,

3.3.3. Zapis i odczyt pamięci urządzenia (write external storage, read

external storage), niezbędne do:

● zarządzania plikami aktualizacji oprogramowania dla sterownika,

● tworzenia i zarządzania snapshotami konfiguracji,

3.3.4. Wibracja, niezbędna do:

● informowania użytkownika o skopiowaniu aplikacji hasło specjalne.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Polityka prywatności może zostać zmieniona przez Arka Sp. z o.o.