Zawór antykondensacycjny

 

Zawór antykondensacycjny, korpus wyposażony w kieszenie termometrów i wymienny element termostatyczny.

ICMA/Calido

Karta techniczna

Dane techniczne

 
RozmiarKod produktuParametry pracy
1″IC-90133AF0555Nastawa temperatury powrotu do kotła 55°C
1 1/4″IC-90133AG0555Nastawa temperatury powrotu do kotła 55°C
1″IC-90133AF0545Nastawa temperatury powrotu do kotła 45°C
1 1/4″IC-90133AG0545Nastawa temperatury powrotu do kotła 45°C
 

Zawór antykondensacyjny

Zawór antykondensacyjny to element układu instalacji grzewczej, który montowany jest przy kotle stałocieplnym i chroni go przed zbyt niską temperaturą powracającego z instalacji czynnika grzewczego. Brak tego zaworu mógłby znacząco skrócić żywotność podzespołów pieca, z uwagi na powstanie zjawiska kondensacji (skraplania) agresywnych spalin na ściankach urządzenia oraz innych elementach układu ogrzewania.

Zawory antykondensacyjne są przystosowane do pracy z kotłami stałocieplnymi o mocy do 30 kW i montowane w instalacji za pomocą półśrubunków lub przyłączy mufowych z gwintem wewnętrznym (w zależności od rodzaju). Rozmiary przyłączy zależą od wielkości zaworu i wynoszą odpowiednio:

● 1” dla DN25,

● 1 ¼” dla DN32.

Zawory wykonane są z mosiądzu i przeznaczone do transportu takich mediów jak woda i roztwór glikolu o stężeniu maksymalnym 50%. Producent gwarantuje bezpieczną pracę zaworów w warunkach temperatury czynnika grzewczego 5°C – 100°C i maksymalnego ciśnienia nieprzekraczającego 10 bar. Nastawy temperatur są równe: 45°C – 55°C – 60°C -70°C dla obu rozmiarów części.

Zaletą stosowania zaworów antykondensacyjnych jest ich bezobsługowa praca oraz brak wymagań co do przeglądów okresowych. Zawory mogą być montowane w każdej pozycji, a ich współczynnik przepływu czynnika grzewczego (Kv) wynosi odpowiednio:

● 9 (m3/h) dla DN25,

● 12 (m3/h) dla DN32.

Zasada działania zaworu antykondensacyjnego

Zawór antykondensacyjny jest elementem hydraulicznym o budowie trójdrożnej, co oznacza, że ma trzy drogi przepływu czynnika grzewczego. Montowany jest pomiędzy odbiornikiem, a kotłem na paliwo stałe. Każdy z trzech elementów zaworu połączony jest z instalacją i odpowiada za przepływ czynnika w jednym kierunku.

W momencie rozruchu kotła przepływ od strony powrotu z instalacji jest zamknięty, natomiast przepływy od strony czynnika z zasilania oraz powrotu do kotła pozostają otwarte. Uruchomiony w ten sposób mały obieg układu zamkniętego pozwala na szybki wzrost temperatury medium krążącego w instalacji. W momencie, gdy temperatura czynnika grzewczego zbliży się do wartości nastawy zaworu, następuje otwarcie przepływu powrotu z instalacji i mieszanie się cieczy o różnych temperaturach. Po ustabilizowaniu pracy układu zawór przymyka przepływ od strony zasilania, na bieżąco kontrolując temperaturę czynnika i regulując jego przepływem. Kontrola temperatury odbywa się za pośrednictwem wkładki termostatycznej wykonanej z kompozytu, która umieszczona jest wewnątrz zaworu. Aktywowany w ten sposób zawór antykondensacyjny zapobiega powstawaniu zjawiska kondensacji w kotle i chroni go przed zbyt wczesnym zużyciem.

 
    << wróć do listy