Promocja Circula dla instalatorów

Plakat

Formularz danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARKA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą w Sianowie ul. Ogrodowa 5, kod pocztowy 76-004, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, na potrzeby związane z realizacją programu promocyjnego. Potwierdzam, że zapoznałem się z poniższymi klauzulami informacyjnymi.*

*Klauzule informacyjne

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Sianowie ul. Ogrodowa 5, kod pocztowy 76-004,

2.Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: arka@arka-instalacje.pl), oraz strony internetowej (www.arka-instalacje.pl) lub telefonując pod numer 94 341 77 19,

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu promocyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz organizatorzy programu promocyjnego,

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu i przeprowadzenia programu promocyjnego z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa,

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli ma zastosowanie), prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),

8.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem uczestniczenia w promocji.