Regulamin Grupy Pompowe

Regulamin Sprzedaży Premiowej

„Grupy pompowe”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej (zwanej dalej „Grupy pompowe”) jest Arka Sp. z o. o. z siedzibą w Sianowie, przy ul. Ogrodowej 5, NIP: 669-22-24-025 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Sprzedaż towarów objętych promocją trwa od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r.
 3. Promocja zaczyna się w dniu 01.05.2024 r i potrwa do dnia 31.07.2024 r.
 4. W promocji biorą udział wszystkie grupy pompowe sprzedawane przez Organizatora.
 5. Uczestnikiem Promocji jest przedsiębiorca będący podmiotem gospodarczym, nabywający produkty Organizatora biorące udział w Promocji w celu ich dalszej odsprzedaży („Uczestnik”).
 6. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy regulamin.

ZASADY PROMOCJI

 1. Aby wziąć udział w promocji należy zakupić jednorazowo w firmie ARKA Sp. z o.o. grupy pompowe w terminie od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r.
 2. Zakup grupy pompowej premiowany jest ceną promocyjną na produkt wymieniony w pkt. 9.
 3. Od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r. uczestnicy otrzymają:

– za zakup 1 grupy pompowej 2-sekcyjnej, Organizator przewidział cenę promocyjną 1 PLN netto na następujące rodzaje nagród do wyboru, z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody:

– latarka czołowa Headmultiled Lena

– kalibrator i fazownik do rur Duro System

– nożyce do rur  Duro System

– 6x T-shirt Calido (S,M,L,XL,XXL)

– nóż Milwaukee

– szczypce nastawne Knipex

– grill ogrodowy

– rękawice ochronne Makita rozm. 10

– za zakup 1 grupy pompowej 3-sekcyjnej, Organizator przewidział cenę promocyjną 1 PLN netto na następujące rodzaje nagród do wyboru, z których uczestnik może wybrać tylko jeden rodzaj nagrody:

– zestaw nasadek ¼” z grzechotką Milwaukee

– lodówka turystyczna

– zestaw wkrętaków Milwaukee

– szczoteczka soniczna Camry

– poziomica magnetyczna Sola

– ładowarka uniwersalna Makita

– akumulator Makita

– wentylator podłogowy Adler

 1. Każdy uczestnik może wziąć udział w promocji dowolną ilość razy pod warunkiem spełnienia warunków określonych w pkt. 7 i 8 i zakupić określoną ilość nagród wg pkt. 9 lub ich wielokrotność w zależności od ilości zamówionych produktów.
 1. Towar zakupiony w promocji nie podlega zwrotowi.

 

ODBIÓR PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

 1. Na produkty promocyjne zostanie wystawiona faktura VAT i produkty zostaną wysłane razem z zamówionym towarem.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu trwania Promocji, nie później jednak niż 14 dni od daty dostarczenia produktów promocyjnych (decyduje data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
 1. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora.
 1. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Promocji.